Find your Facebook ID

Bạn chỉ cần nhập link facebook ở chế độ công khai (public). Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ID cho Profile, FanPage, Post và nhiều hơn nữa.

Buff Tool | Miễn Phí mọi thứ!

Kiểm tra facebook account có bị checkpoint không

Kiểm tra tài khoản Facebook của bạn sống hay chết thông qua UID hoặc Access Token

Khám phá
Lấy danh sách thành viên trong nhóm

Chúng tôi sẽ giúp bạn thu thập được danh sách thành viên trong nhóm Facebook.

Khám phá
Khiên Avatar

Bật hàng loạt Khiên Avatar Facebook chỉ bằng AccessToken

Khám phá
Access Token & Cookie bằng Username + Password

Lấy toàn bộ thông tin nguời dùng Facebook, Access Token full quyền, cookie bằng tên đăng nhập và mật khẩu

Khám phá